Hasiči občanům

01.02.2013 19:06
Základní a mnohokrát opakovaná příručka pro postup běžného občana při spatření mimořádné události - zde konkrétně požáru a popis činnosti a úkonů, které je třeba udělat do příjezdu jednotek IZS. Hasiče voláme když: hoří se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé se...
02.01.2013 19:22
O požárech v domácnostech obecně a několik rad, jak takovýmto událostem předcházet.   Mezi prioritní objekty z pohledu požární ochrany bezesporu patří objekty sloužící k bydlení (rodinné domy či byty). Každoročně v nich při požárech přijde o život několik desítek lidí a několik dalších stovek...
02.01.2013 19:19
Tentokráte na téma - lepší když vás budí hlásič než aby vás budil hasič...   Požární hlásiče   Vznik požárů vyloučit nelze, ale pokud včas zjistíme vznik požáru, můžeme značně omezit jeho případný rozsah a následky jeho uhašením v počátečním stádiu, příp. zajistit evakuaci osob, zvířat a...
02.01.2013 19:18
Hasící přístroje u nás doma Na škodu určitě není, pokud si do své domácnosti pořídíte i přenosný hasicí přístroj nebo alespoň hasicí sprej. Tyto prostředky již mnohokrát pomohly zlikvidovat začínající požár a zabránit tak větším škodám. Pokud vám totiž např. začne hořet skříň, kbelík s vodou již na...
02.01.2013 19:17
Podle zákona 240/2000 Sb. §5 (zákon o krizovém řízení) se musíte nařízené evakuaci podvolit. Za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu podle tohoto zákona lze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit   a) právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost...Kontakt

SDH Luleč Luleč 291
683 03 Luleč

IČ: 65840364
BÚ: 195303131/0300 (ČSOB)
728 765 658 starosta@hasici-lulec.cz