Složení zásahové jednotky

Tomáš Fiala velitel jednotky
Jiří Černý velitel družstva
Michal Vlach velitel družstva
Pavel Němec technik - strojní služba
Martin Škůrek strojník
Jan Dobeš strojník
Martin Zabloudil strojník
Jaku Gottvald strojník
Petr Vlach starší hasič
Michal Höfer starší hasič
Petr Štěpánek starší hasič
Lubomír Pechmann starší hasič
Tomáš Grošek hasič
Monika Krivošová hasič

Kontakt

SDH Luleč Luleč 291
683 03 Luleč

IČ: 65840364
BÚ: 195303131/0300 (ČSOB)
604 633 006 starosta@hasici-lulec.cz