Složení zásahové jednotky

Tomáš Fiala

velitel jednotky

Jiří Černý

velitel družstva

Michal Vlach

velitel družstva

Petr Vlach

velitel družstva

Martin Škůrek

strojník

Jan Dobeš

strojník

Jakub Gottvald

strojník

Michal Höfer

starší hasič

Petr Štěpánek

starší hasič

Tomáš Grošek

hasič

Monika Krivošová

hasič

   
   
Kontakt

SDH Luleč Luleč 291
683 03 Luleč

IČ: 65840364
BÚ: 195303131/0300 (ČSOB)
728 765 658 starosta@hasici-lulec.cz