Zásahová jednotka 

Obec Luleč disponuje zásahovou jednotkou JPO III Sboru dobrovolných hasičů. Jednotka má 14 členů. "JPO III" představuje dle kategorizace Hasičského záchranného sboru ČR jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která zabezpečuje výjezd družstva / družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000.

 

Tomáš Fiala velitel jednotky
Jiří Černý velitel družstva
Michal Höfer velitel družstva
Michal Vlach velitel družstva
Pavel Němec technik - strojní služba
Martin Hlaváček technik - technická služba
Jan Dobeš strojník
Martin Zabloudil strojník
Petr Vlach starší hasič
Tomáš Chládek hasič
Michal Pantůček hasič
Lubomír Pechmann hasič
Ivan Pospíšil hasič
Petr Štěpánek hasič

 

Kontakt

SDH Luleč Luleč 291
683 03 Luleč

IČ: 65840364
BÚ: 195303131/0300 (ČSOB)
604 633 006 starosta@hasici-lulec.cz